< Terug

Peuteropvang

peuteropvang
Sinds januari 2011 is de peuteropvang “De Boemeltjes” gevestigd in ons gebouw op maandag- dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 13.30u. Aanmelden van peuters verloopt via Kindercentra De Roef, tel. 06-50595331.

de Roef
Kinderen die geïndiceerd zijn voor extra VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) begeleiding kunnen ook gebruik maken van de peuteropvang binnen onze school. Er wordt gewerkt met het programma Uk en Puk. Het programma begeleidt de kinderen en stimuleert de ontwikkeling van de kinderen. Aan de hand van vaste thema’s worden activiteiten aangeboden ter stimulans van de ontwikkeling. Ook wordt een observatiesysteem gebruikt om vroegtijdig eventuele ontwikkelingsachterstanden te kunnen signaleren.