engels

engels

OBS de Boemerang is vanaf januari 2009 een Early Birdschool. Early Bird is een begeleidingsdienst uit Rotterdam, die scholen ondersteunt bij de implementatie van VVTOE (Vroeg Vreemde Talenonderwijs Engels) ofwel Engels vanaf de kleuterklas.


EB logo rood

Het is  belangrijk om rekening te houden met de aanleg van kinderen om spelenderwijs een vreemde taal te leren. De kinderen krijgen in de groepen ½ geen Engelse les, maar werken, spelen en zingen in het Engels. Er wordt alleen maar aandacht besteed aan luister- en spreekvaardigheid. Pas in de hogere leerjaren wordt Engels een echt ‘schoolvak’ en wordt er ook gewerkt aan de lees- en schrijfvaardigheid.

Vanaf juni 2012 is de Boemerang erkend als officiële “Early Bird”school. Om te voldoen aan alle eisen voor volledige erkenning  moet de school voldoen aan een bepaald aantal voorwaarden:·
. In elke groep wordt minstens 60 min. per week gereserveerd voor lessen/activiteiten in het Engels.
· Er is sprake van een ononderbroken leerlijn.
· Engels is doel- en voertaal voor CLIL (Content Language Integratred Learning, ofwel   lessen in het Engels)
· CLIL wordt in de bovenbouw ingevoerd naast het vak Engels.
· Het schoolprogramma Engels is te vinden in de schoolgids.
· De leerkrachten beheersen Engels op voldoende niveau.
· De school organiseert internationale activiteiten die de ontwikkeling van het Engels
ondersteunen. Zo heeft  groep 8   al email contact gehad met een school in Brazilië

De CLIL-lessen  worden door Nicky de Graaf (near native speaker) uitgevoerd en de groepsleerkrachten doen de methodegebonden lessen. Nicky werkt op dinsdag als vakleerkracht in alle groepen.Op vrijdag hebben de kleutergroepen “a native speaking mum” tot hun beschikking, die op vrijwillige basis verschillende activiteiten met de kleuters doet.

De kleutergroepen en de groepen 3 en 4 werken met iPockets, een digitale methode, die werkt vanuit thema’s. De leerkrachten van de kleuters zorgen op het einde van de week dat de aangeboden woorden nogmaals worden herhaald. De groepen 5 t/m 8 werken met Backpack Gold.

Schoolgids, -plan en taalbeleid
Zowel in de schoolgids als in het schoolplan is de keuze voor Vroeg Engels uitvoerig beschreven. Ook in de nieuwsbrief wordt er  plaats ingeruimd voor het Engels. De ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de Engelstalige activiteiten in de klassen.  Op de nieuwe rapporten heeft het vak Engels een prominente plaats gekregen. Er wordt gebruik gemaakt  van de toetsen in iPockets en Backpack.

Deskundigheid en pedagogisch handelen
Alle leerkrachten hebben de nascholingscursus “ Classroom English” van EarlyBird gevolgd, via de Hogeschool Rotterdam. In deze cursus is aandacht besteed aan eigen taalvaardigheid en het pedagogisch/didactisch handelen binnen de EarlyBird methodiek. Verschillende teamleden zijn ook een week naar Canterbury geweest naar het taleninstituut Pilgrims. Tijdens de lessen van Nicky blijven alle leerkrachten erbij en participeren ze mee. Het taalniveau van de leerkrachten is voldoende tot goed. In alle groepen is de voertaal in het Engels. Er worden gevarieerde werkvormen gebruikt en in groep 1 tot 8 wordt gebruik gemaakt van het digitale bord.

Engels heeft een duidelijke zichtbare plek in de school gekregen. In elk lokaal is an English display met werk van de kinderen rondom het thema. In de gangen zijn er twee English corners gecreëerd, met leesboeken en Engelse spelletjes.

Een interview van Early Bird met een viertal leerlingen uit de bovenbouw: 
Met vier leerlingen uit groep 8 is een gesprek gevoerd. In het begin moesten ze er wel aan wennen dat de hele les in het Engels was, maar daar draaien ze nu hun hand niet meer voor om. Zowel de lessen van hun juf als van miss Ann (de vorige vakleerkracht Engels) vinden ze leuk! Ze vinden het goed dat de hele school Engelse les heeft; ze hadden het ook graag in de lagere klassen gehad. Alle vier ervaren ze de lessen als gemakkelijk. “Het is merendeel herhaling en het mag wel een stuk moeilijker”, zei er een. Op de vraag of ze het schrijven van het Engels ook makkelijk vinden, antwoorden ze ontkennend. Het schrijven vinden ze een stuk lastiger. Voor volgend jaar hebben ze de volgende tip: Veel leuke activiteiten (spelletjes!) blijven doen waarbij er ook aandacht is voor het schrijven.