oudervereniging

oudervereniging

Vereniging Ouderraad Basisschool de Boemerang.
Het bestuur bestaat op dit moment uit:

Voorzitter (wnd): Yvonne Benjamins
Penningmeester: Ester van der Hoeven
Secretaris: Yvonne Benjamins
Leden: Melanie Timmers
Annemiek de Groot
Yvonne Boer
Manon Holtman
Sylke Krikke

 

Bovenbouwcoördinator klassenouders: Yvonne Benjamins
Onderbouwcoördinator klassenouders: Ester van der Hoeven

 

De Ouderraad van de Boemerang vergadert ongeveer één maal per 2 maanden. Zij organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zoals bijv. het kerstdiner, waarbij samen met leerkrachten een gezellige avond voor de kinderen georganiseerd wordt, de coördinatie van de avondvierdaagse (inschrijvingen, betalingen, aanvragen medailles, zorgen voor voldoende begeleiding, etc.). Met Pasen wordt gezorgd voor een attentie voor de leerlingen. Met jubilea van de school organiseert de OR (mede) activiteiten rond dit jubileum. Als groep 8 de school verlaat, zorgt de OR voor een afscheidsfeest voor de kinderen en hun ouders, met Sinterklaas wordt gezorgd voor een bezoek van de Goedheiligman en zijn gevolg. Dit gaat dan niet zonder de bijbehorende pepernoten en voor de onderbouw cadeautjes. Ook de laatste schooldag wordt gezellig gemaakt door aan de leerlingen een presentje uit te delen.

Daarnaast wordt er geprobeerd elk jaar mee te lopen met de carnavalsoptocht, waarvoor er gezamenlijk geknutseld wordt.

De school doet jaarlijks mee met een aantal acties zoals Schoenmaatje en de Jantje Beton Loterij. Deze acties worden geheel door de Ouderraad gecoördineerd. Inkomsten van deze acties komen geheel ten goede aan de leerlingen van De Boemerang.

Vanuit de OR worden de klassenouders geregeld en gecoördineerd. Deze klassenouders zijn gebleken onmisbaar te zijn als intermediair tussen het team, de ouders en de OR. Maar ook als hulp bij verschillende activiteiten van de OR zoals bijv. het inpakken van de sinterklaascadeautjes, het inpakken van paaspresentjes of het uitzetten van de foto’s van de schoolfotograaf. Ook de komst van deze fotograaf wordt vanuit de OR geregeld en gecoördineerd. Daarnaast worden eventuele inzendingen in de ideeënbussen besproken in de OR vergaderingen.

De Ouderraad ondersteunt het team bij de organisatie van de juffen- en meesterdag, de sportdag, de schoolreis (waaronder het regelen van de bussen) en het schoolkamp.

De OR regelt daarnaast de ontvangst van de vrijwillige ouderbijdrage, waarvoor door de penningmeester ter verantwoording jaarlijks een financieel verslag aan de ouders wordt aangeboden.