overblijven

overblijven
Een groep van ongeveer 17 medewerkers zorgt tussen de middag voor uw kind. Er wordt overgebleven in 4 groepen, waarop gemiddeld 2 medewerkers staan. De kinderen van de groepen 1 en 2 eten in het computerlokaal, de kinderen uit de combiklas eten in de ruimte naast het computerlokaal, de kinderen van groep 3 en 4 eten in de hal of bij de extra computers, de kinderen uit de groepen 5 en 6 eten in het handvaardigheid lokaal en de kinderen uit de groepen 7 en 8 boven in een aparte ruimte. De kinderen eten eerst gezamenlijk en daarna spelen de groepen 1 t/m 4 op hun eigen plein en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan naar het grote plein. Bij slecht weer wordt er door de kinderen binnen gespeeld. Ook dan spelen de kleuters gescheiden van de rest. Er wordt bij de tussenschoolse opvang gewerkt met abonnementen en strippenkaarten. Meer informatie hierover kunt u nalezen in de overblijfgids, waarvoor hieronder een link staat. Er is een werkgroep TSO, tussenschoolse opvang, die er op toe ziet dat alles via de regels verloopt. Mochten er problemen of irritaties ontstaan tijdens de tussenschoolse opvang zouden wij, de medewerkers, dit graag van de ouders vernemen. We hopen alle kinderen een zo gezellig mogelijke overblijftijd aan te kunnen bieden.

Namens de medewerkers tussenschoolse opvang,
Diana Bergmans, coördinatrice dagelijkse zaken.

U kunt deze overblijfgids openen door op het icoontje of de bestandsnaam te klikken. Let wel: hiervoor heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Deze kunt u gratis  downloaden via deze link:    Acrobat Reader download