Ouders

DE OUDERVERENIGING

De Oudervereniging van de Boemerang vergadert ongeveer één maal per twee maanden. De OV organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zoals bijv. het kerstdiner, waarbij samen met leerkrachten een gezellige avond voor de kinderen georganiseerd wordt, de coördinatie van de avondvierdaagse (inschrijvingen, betalingen, aanvragen medailles, zorgen voor voldoende begeleiding, etc.). Met Pasen wordt gezorgd voor een attentie voor de leerlingen. Bij jubilea van de school organiseert de OV (mede) activiteiten rond dit jubileum. Als groep 8 de school verlaat, zorgt de OV voor een afscheidsfeest voor de kinderen en hun ouders, met Sinterklaas wordt gezorgd voor een bezoek van de Goedheiligman en zijn gevolg. Dit gaat dan niet zonder de bijbehorende pepernoten en voor de onderbouw cadeautjes. Ook de laatste schooldag wordt gezellig gemaakt door aan de leerlingen een presentje uit te delen.

Daarnaast wordt er geprobeerd elk jaar mee te lopen met de carnavalsoptocht, waarvoor er gezamenlijk geknutseld wordt.

De school doet jaarlijks mee met een aantal acties zoals Schoenmaatje. Deze acties worden geheel door de Oudervereniging gecoördineerd. Inkomsten van deze acties komen geheel ten goede aan de leerlingen van De Boemerang.

Vanuit de OV worden de klassenouders geregeld en gecoördineerd. Deze klassenouders zijn gebleken onmisbaar te zijn als intermediair tussen het team, de ouders en de OV. Maar ook als hulp bij verschillende activiteiten van de OV zoals bijv. het inpakken van de sinterklaascadeautjes, het inpakken van paaspresentjes of het uitzetten van de foto's van de schoolfotograaf. Ook de komst van deze fotograaf wordt vanuit de OV geregeld en gecoördineerd. 

De Oudervereniging ondersteunt het team bij de organisatie van de juffen- en meesterdag, de sportdag, de schoolreis (waaronder het regelen van de bussen) en het schoolkamp.

De OV regelt daarnaast de ontvangst van de vrijwillige ouderbijdrage, waarvoor door de penningmeester ter verantwoording jaarlijks een financieel verslag aan de ouders wordt aangeboden.