Informatie

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN

vakanties en vrije dagen 2022-2023

Woensdag 5 oktober - Studiedag (alle kinderen vrij)
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober - Herfstvakantie
Maandag 31 oktober & dinsdag 1 november - Studiedag (aansluitend op de herfstvakantie, alle kinderen vrij)
Donderdag 22 december - Kerstdiner (kinderen zijn 's middags vrij, maar worden 's avonds op school verwacht)
Vrijdag 23 december - Vanaf 12.00 uur vrij ivm kerstvakantie
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari - Kerstvakantie
Woensdag 8 februari - Studiedag (alle kinderen vrij)
Vrijdag 17 februari - Vanaf 12.00 uur vrij ivm carnaval 
Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari - Carnavalsvakantie
Donderdag 6 april - Studiedag (aansluitend op Pasen, alle kinderen vrij)
Vrijdag 7 april t/m maandag 10 april - Vrij ivm Goede Vrijdag en Pasen
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei - Meivakantie
Donderdag 18 mei & vrijdag 19 mei - Vrij ivm Hemelvaart
Maandag 29 mei - Vrij ivm Pinksteren
Woensdag 28 juni - Studiedag (alle kinderen vrij)
Vrijdag 14 juli - Vanaf 12.00 uur vrij ivm zomervakantie
Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus - Zomervakantie