Informatie

LESTIJDEN

Schooltijden
Maandag 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur
Woensdag 8.30-12.00
Donderdag 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur
Vrijdag 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur
Groep 0, 1 & 2 zijn op vrijdagmiddag vrij
 


 
 
 

Halen en brengen
Om 8.20u gaan de deuren open. Er kan op het plein afscheid genomen worden, de kinderen komen zelfstandig naar binnen. De leerkracht verwelkomt de kinderen bij de klas.
Om 8.30u starten de lessen. Wilt u nog even voor het raam zwaaien naar uw kind? We waarderen het enorm als u dat vóór deze tijd doet. Dan kunnen de lessen op tijd beginnen en hoeft uw kind zich ook niet opgejaagd te voelen.

De kinderen van groep 0 t/m groep 4 komen door de hoofdingang (kant kinderboerderij) naar binnen.
De kinderen van groep 5 t/m groep 8 komen door de andere ingang (kant watertoren) naar binnen.
Om 12.00u en om 15.00u komen de kinderen zelf (bovenbouw) of onder begeleiding van de leerkracht (onderbouw) naar buiten. De onderbouwkinderen blijven bij de leerkracht totdat er iemand in het zicht is op hen op te halen.

Gaat uw kind tussen de middag thuis eten? Uw kind kan vanaf 12.50u weer op het plein en de school binnen. Tot die tijd wordt het plein gebruikt door de overblijfkinderen.

Parkeren
Wilt u uw kind(eren) zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school brengen? Parkeerruimte is beperkt en foutgeparkeerde auto's zorgen voor onveilige verkeerssituaties. We moeten er natuurlijk niet aan denken dat er ongelukken gebeuren!
Komt u toch met de auto? Aan de kant van de Twintighoven ligt een keerlus voor 'Kiss & Ride'. Neem dan afscheid bij de auto, zodat de doorstroming goed blijft gaan. Of parkeer gewoon een stukje verderop en loop het laatste eindje samen met uw kind.

Ziekmelden
Als uw kind ziek is, wilt u dit dan doorgeven? Graag voor 08.15 uur.
Dat kan via het Ouderportaal met een berichtje direct naar de leerkracht, of telefonisch op het nummer van de school (0168-323118).