Informatie

LEERPLICHT EN VERLOF

Leerplicht en schoolverzuim
Voor onze school volgen we de Nederlandse leerplichtwet. Dat betekent dat leerlingen vanaf vijf jaar volledig leerplichtig zijn en de school niet meer mogen verzuimen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen. Verlof kan alleen worden toegestaan:

Wanneer een gezin door het werk van (een van) de ouders alleen op vakantie kan buiten de vastgestelde schoolvakantie en er in dat jaar geen andere vakantie met het gezin mogelijk is;
  • bij een huwelijk, jubileum of begrafenis van naaste familie;
  • voor dokters- of tandartsbezoek;
  • in geval van een medische of sociale indicatie.

Verlofaanvraag
U kunt verlof voor uw kind aanvragen door een verlofaanvraag in te vullen. Deze kunt u opvragen bij de directie of de conciërge. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u hiervan schriftelijk een bevestiging. In sommige situaties is instemming van de leerplichtambtenaar noodzakelijk.