Ons Onderwijs

Cultuur

Sinds schooljaar 2016-2017 is er op de Boemerang gekozen voor een andere manier van werken op het gebied van culturele vorming. Nieuwe ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak en daarom heeft de Boemerang er voor gekozen cultuureducatie vakoverstijgend en middels thema`s aan te bieden. Cultuureducatie is niet meer een los lesje van tekenen of muziek, het is een moment waarop kinderen worden uitgedaagd om zich creatief te uiten middels alle culturele disciplines die daarbij nodig zijn (dans, drama, beeldend en muziek). 
 
De cultuurloper
Uitgangspunt van deze manier van werken is dat de ontwikkeling vanuit het kind zelf komt. Een kind zal worden uitgedaagd om zelf actief bezig te zijn met een vraagstuk wat hem/haar interesseert. Dit zorgt ervoor dat het kind mede verantwoordelijk wordt voor zijn/haar eigen leerproces. Ieder mens wil van nature leren. Werken vanuit de intrinsieke motivatie van kinderen zal de betrokkenheid verhogen. Maar kinderen zullen hierdoor ook beter leren samenwerken, onderzoeken, kritisch zijn en vernieuwen. Kortom, het sluit naadloos aan bij de 21st Century Skills. Hiermee wordt het effect van goed onderwijs nog groter en bouwt de leerling met een positieve inzet aan zijn eigen toekomst.                                                                                      
Cultuur ervaren
De Boemerang heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als een culturele school en er is een breed aanbod van culturele activiteiten. Onder begeleiding van drie vakdocenten worden de drie thema`s in het jaar extra ondersteund met als einddoel: de presentatie .  Een manier om kinderen een podium te geven dat ze verdienen. Voor deze presentaties zullen geregeld ouders worden uitgenodigd, want niets is leuker om trots te zijn op je product en dit te laten zien aan anderen. Waar mogelijk worden er ook raakvlakken gezocht met het andere leergebieden om educatieve uitstapjes te boeken. Zo kan er bijvoorbeeld een uitstapje naar het museum worden ingepland bij de geschiedenisles.
 
Bibliotheek van nu 
Ook literatuur en leesbevordering, leesplezier en motivatie hebben sinds kort een andere rol in de school. De samenwerking met de bibliotheek zorgt ervoor dat de Boemerang project collecties tot haar beschikking heeft die aansluiten bij de cultuurthema`s. Met deze grote diversiteit aan boeken is er dus ook aandacht voor leesplezier en leesbevordering.
 
Muziek met een staartje
Muziek met een staartje is een prachtig project waarbij kinderen in groep 5 in aanraking komen met een divers aanbod van instrumenten. De opzet van het project houdt in dat er een presentatie en lied over het betreffende instrument worden aangeleerd. Als kers op de taart zal er, waar mogelijk, een presentatie van het instrument in de klas zijn. Voor deze presentaties zijn wij een samenwerking aangegaan met Muziekvereniging Zevenbergen en het Ruimte Orkest.