Ons Onderwijs

21ste EEUWSE VAARDIGHEDEN

21ste eeuwse vaardigheden:
Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. Kijkend naar de toekomst zijn naast taal en rekenen en de kernvakken, de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren,  probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. De eeuw waarin uw kinderen het werkveld betreden hebben en de maatschappij inhoud geven. Met ons onderwijs proberen we onze leerlingen daar zo goed mogelijk op voor te bereiden.
 
Leerarrangementen:
De 21ste eeuwse vaardigehden zijn geen vak op zich maar vaardigheden die onze leerlingen moeten toepassen, ontdekken en ontwikkelen. Door middel van leerarrangementen dagen wij onze leerlingen uit om deze vaardigheden in te zetten. Een klas of groepjes kinderen krijgen dan een opdracht die ze moeten uitvoeren, de invulling is aan de leerlingen zelf. Juf Yvonne en meester Kevin hebben vorig schooljaar een aantal succesvolle leerarrangementen met de leerlingen uitgevoerd. Onder andere een eigen Corpus (menselijk lichaam) en een eigen reisbureau waren een groot succes.
 
EDI – Coöperatieve werkvormen:
Een van de belangrijkste aspecten is het geven van onderwijs de instructie. Een goede en sterke instructie draagt bij aan het leren van onze leerlingen. Op de Boemerang werken we met het EDI model (expliciete directe instructie). De leerkracht doorloopt een aantal fases in de instructie waarbij na elke stap de nadruk ligt op de controle van het begrip (hebben de leerlingen de instructie begrepen). Hierdoor kan de leerkracht goed nagaan of hij/zij verder kan naar de volgende stap. Tijdens de instructie wordt ook veel aandacht besteed aan coöperatieve werkvormen. Leerlingen leren op deze manier van en met elkaar.
 
STEAM:
We hebben er op de Boemerang voor gekozen om de 21ste  eeuwse vaardigheden tegelijkertijd vanuit zowel de onderbouw als de bovenbouw te integreren in het curriculum van het onderwijs. In de onderbouw is vanaf het schooljaar 2017-2018 een STEAM-traject gestart. STEAM staat voor Science, Technologie, Engineering, Arts & Math. Vanuit een thema dat dicht bij de belevingswereld van de kinderen ligt, worden technische, technologische en kunstzinnige vaardigheden verbonden aan taal en rekenen. Dit gebeurt vanuit de didactiek van onderzoeken en ontwerpen. Het ‘denken’ wordt hierbij direct gekoppeld aan het ‘doen’ middels hands-on activiteiten. Zo blijft de kennis beter beklijft en leren ze betekenisvol. De kinderen worden uitgedaagd zelfverantwoordelijk te worden ten aanzien van hun leerproces, dat ze leren door fouten te maken en opnieuw te proberen en dat ze veel kunnen leren van elkaar. We stimuleren ze problemen eerst zelf of samen op te lossen en creatief te zijn in het bedenken van nieuwe producten en toepassingen. De komende schooljaren zal gebruikt worden om STEAM gefaseerd in de hogere groepen te integreren in het onderwijs. De STEAMlessen worden gegeven in ons eigen (Steamverwonderlokaal).