Ons Onderwijs

STEAM-onderwijs

STEAM-onderwijs

We hebben er op de Boemerang voor gekozen om de 21e eeuwse vaardigheden tegelijkertijd vanuit zowel de onderbouw als de bovenbouw te integreren in het curriculum van het onderwijs. In de onderbouw is vanaf het schooljaar 2017-2018 een STEAM-traject gestart. STEAM staat voor Science, Technologie, Engineering, Arts & Math. Vanuit een thema dat dicht bij de belevingswereld van de kinderen ligt, worden technische, technologische en kunstzinnige vaardigheden verbonden aan taal en rekenen. Dit gebeurt vanuit de didactiek van onderzoeken en ontwerpen. Het ‘denken’ wordt hierbij direct gekoppeld aan het ‘doen’ middels hands-on activiteiten. Zo beklijft de kennis beter en leren ze betekenisvol. De kinderen worden uitgedaagd zelf verantwoordelijk te worden ten aanzien van hun leerproces, dat ze leren door fouten te maken en opnieuw te proberen en dat ze veel kunnen leren van elkaar. We stimuleren ze problemen eerst zelf of samen op te lossen en creatief te zijn in het bedenken van nieuwe producten en toepassingen. De komende schooljaren zal gebruikt worden om STEAM gefaseerd in de hogere groepen te integreren in het onderwijs. De STEAMlessen worden gegeven in ons eigen Verwonderlokaal.