Ontwikkelplein en brede onderbouw

Binnen onze school willen we werken aan een doorlopende ontwikkelingslijn voor kinderen. Dit wordt gedaan in onze brede onderbouw. Hierbij hoort een passend aanbod voor elk kind in elke leeftijd in elke klas van 2 tot 7 jaar. Pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten leerkrachten hebben één kijk op kinderen. Ieder is in zijn of haar eigen rol verantwoordelijk voor alle kinderen. We werken als één team samen om onze kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.

Vanuit een visie van wat goed is voor kinderen willen wij de ontwikkeling van onze jongste kinderen stimuleren in een inspirerende omgeving.Peuters, kleuters en leerlingen uit groep drie spelen, werken en leren op het ontwikkelingsplein van en met elkaar. Pedagogisch medewerkers, onderwijsassistent en leerkrachten observeren en stimuleren deze ontwikkeling.  Al deze verschillende doelgroepen zijn met elkaar actief op het ontwikkelplein. 

Binnen een thema worden verschillende activiteiten aangeboden. Deze activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd, beleving en mogelijkheden van de verschillende kinderen. 

Binnen het ontwikkelplein ligt de nadruk op:

·         Sociaal emotionele ontwikkeling

·         Cognitieve ontwikkeling

·         Creatieve ontwikkeling

·         Motorische ontwikkeling

·         Spelontwikkeling

·         Executieve functies

Kernwoorden hierbij zijn: vertrouwen, veilig  voelen, gezien worden en interesse.

Op een aantal vaste momenten in de week zijn de peuters, kleuters en leerlingen van groep drie met elkaar op het ontwikkelplein te vinden.