Digitaal vaardig

Elk kind een eigen device
Het gebruik van digitale middelen in de klas neemt een vlucht. Het biedt kansen om kinderen beter op niveau te laten werken, hun ontwikkeling nog beter te volgen en ze nog sneller van feedback te voorzien. Het vraagt ook wat: kinderen moeten met deze middelen leren werken en daarnaast vinden we het ook ontzettend belangrijk dat de successen van het traditionele lesgeven blijven bestaan. Daarom zoeken we steeds naar de juiste balans.

Vanaf groep 4 krijgen kinderen daarom de beschikking over een eigen device in de klas.
In de kleutergroepen en  groep 3 werken onze leerlingen al regelmatig met een tablet of Ipad. Zij krijgen spelletjes aangeboden die er op gericht zijn de taal- en rekenvaardigheden te stimuleren. Vanaf groep 4 heeft elke leerlingen een eigen kleine tablet. De leerlingen van groep 5 en 6 werken op een eigen iPad. Onze oudste leerlingen werken op een device met vast toetsenbord. Zo leren de kinderen werken met verschillende devices, passend bij hun ontwikkelingsniveau en de manier van verwerken in de lessen.
Alle devices worden beheerd via een centraal systeem. 
Snappet
De groepen 4 t/m 8 werken met Snappet. Snappet is de digitale versie van de papieren lesmethode. Een “gewone” les bestaat uit klassikale instructie, eventueel een verlengde instructie, verwerken en een evaluatie/afronding. De leerkracht bereidt de les voor, en evalueert na afloop. Snappet Tabletonderwijs ondersteunt de leerkracht bij al deze stappen, voor meer passend en opbrengstgericht onderwijs.
 
Er wordt zoveel mogelijk doelgericht  gewerkt aan de leerlijnen van rekenen m.b.v. Snappet, waarbij de methode steeds meer gebruikt gaat worden als back-up. Hierdoor zal het onderwijsaanbod steeds meer passend zijn aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Omdat het programma duidelijk aangeeft welke doelen al behaald zijn, geeft het de leerkracht na analyse inzicht waar nog extra aandacht aan besteed moet worden. Ook wordt Snappet ingezet voor taal en spelling. Hierbij volgende we gewoon de methode maar vindt de verwerking van de opdrachten plaats via Snappet.